Vårt oppdrag

ASSITEJ - internasjonal forening for scenekunst for barn og unge

ASSITEJ forener teatre, organisasjoner og individer som skaper scenekunst for barn og unge over hele verden. ASSITEJ arbeider for barn og unges kunstneriske, kulturelle og utdanningsmessige rettigheter uavhengig av nasjonalitet, kulturell identitet, funksjonshemming, kjønn, seksuell orientering, etnisitet eller religion. ASSITEJ samler mennesker sånn at de kan dele kunnskap og praksis innen scenekunstfeltet. Målet er å skape dypere forståelse, utvikle praksis, skape nye muligheter og styrke den globale sektoren.
www.assitej-international.org

ASSITEJ Norge

ASSITEJ Norge har for tiden cirka 100 medlemmer, både individer, kompanier og institusjoner. ASSITEJ Norge har driftsmidler fra Kulturdepartementet, og har en liten administrasjon med kontor på Sentralen i Oslo. Vårt overordnede mål er å bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet rundt scenekunst for barn og unge, samt å styrke kvaliteten i det profesjonelle scenekunstfeltet. Gjennom en uavhengig og inkluderende rolle, fasiliterer ASSITEJ Norge profesjonell og internasjonal utveksling og kompetanseheving.
www.assitej.no

SAND-festivalen

På verdenskongressen i Cape Town i 2017, ble Assitej Norge og vår SAND-festival i Kristiansand valgt som vertskap for Assitej Artistic Gathering i 2019.

SAND-festivalen er en internasjonal scenekunstfestival som har til mål å presentere norske og internasjonale produksjoner av ekstraordinær kvalitet. Festivalen ble etablert i 1994, og teller sin femtende utgave i 2019. Vår ambisjon for festivalen er å være en nasjonal institusjon og en internasjonal døråpner for alle profesjonelle utøvere og kompanier.
Vi søker å være:

  • kunstnerisk utfordrende gjennom å presentere ledende, innovativ og samtidig scenekunst
  • utforske ulike måter å nå et ungt publikum på
  • fasilitere internasjonale samlinger og utveksling
  • samle utøvere og forskere med felles interesse i det unge publikummet

På vei mot det ukjente - konfrontere samtiden

"På vei mot det ukjente" er temaet som ASSITEJ har valgt for de globale samlingene 2018-2020. Hver ASSITEJ samling inkluderer Artistic Encounters - flere dager med deling, refleksjon og nytenking.
Disse møtene samler hundrevis av internasjonale delegater fra alle felt innenfor scenekunst, barndom og forskning. Bli med oss på de tre første stegene på vei mot det ukjente:

  • "Se for deg fremtiden" Beijing 18.-24. august 2018
  • "Konfrontere samtiden" Kristiansand 2.-7. september 2019
  • "Begynne reisen" Tokyo 14.-24. may 2020

Som en foregangsperson har du evnen til å skape og påvirke fremtiden gjennom skuespillerkunst og regi, tekst og kontekst, nye og gamle media, inkludering, teater for de aller minste, barnedeltakelse etc. I en verden i hurtig endring - la oss si - om 30 år, hvordan vil scenekunst for et ungt publikum se ut?

Vi inviterer dere - skuespillere og regissører, dramatikere og dramaturger, teaterpedagoger, produsenter, forskere og scenografer, dansere og videoartister - til å skape, utforske og gå ut i verden på vei mot det ukjente med din inspirasjon, dine ideer og erfaringer.

Samarbeidspartnere og støttespillere

SAND-festivalen lykkes takket være det langsiktige samarbeidet med: 

AAG2019 er støttet av:

AAG2019 skal være åpen og inkluderende for alle. Bildet er fra SAND-festivalen i 2018, da vi satte en ny Kilden-rekord i antall rullestoler på en forestilling.
Fagprogrammet er en viktig del av AAG2019. Her er medlem av kunstnerisk råd, Tony Reekie, i samtale med Iva Moberg fra New International Encounter (NIE).
§31: Barn har rett til å slappe av og leke, og til å delta i et vidt spekter av kulturelle og kunstneriske aktiviteter. (FNs barnekonvensjon)